• Motto: "Bez vody není život."

  VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o.
 • Motto: "Bez vody není život."

  VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o.
 • Motto: "Bez vody není život."

  VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o.
 • 1
 • 2
 • 3

- Reference -

Kde nás najdete?

Gorkého 28, 702 00, Ostrava

Telefon

596 240 585

Napište nám

Email: vodostav(@)vodostav.com.

IČ / DIČ

IČ: 46577319 / DIČ: CZ46577319


- Ukázky referencí -

Prezentace referenčních prací společnosti VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o.
˜

Ilustrační fotografie

Podzemní kontejnery v Ostravě - Porubě II. a III.

trojuhbily-top

Objednavatel:Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Stavebně montážní práce pro instalaci podzemních kontejnerů na sběr separovaných odpadů na devíti lokalitách s úpravou přístupových komunikací.

Termín: říjen 2017 – listopad 2018.

Ilustrační fotografie

Vodovod Janov

trojuhbily-top

Objednavatel:Město Janov

Stavba vodojemu 40 m3 vč. nástavby a technologického vybavení, výstavba vodovodu do obce, odpadní potrubí, elektro přípojka a přístupová komunikace.

Termín: 08/2017 – 05/2018.

Ilustrační fotografie

Oprava místní komunikace Broskvoňová v Ostravě – Hošťálkovicích vč. rekonstrukce kanalizace

trojuhbily-top

Objednavatel:Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Úprava místní komunikace vč. Rekonstrukce kanalizace DN 400.

Termín: 09/2018 – 12/2018.

Ilustrační fotografie

Domov Na Zámku Kyjovice – Přemístění ČOV

trojuhbily-top

Objednavatel:Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice

Výstavba nové čistírny odpadních vod pro 112 EO vč. příslušných rozvodů kanalizace, přípojky elektro a následných povrchových úprav.

Termín: 09/2018 – 11/2018.

Ilustrační fotografie

Krnov, ul. Opavská – rekonstrukce vodovodu

trojuhbily-top

Objednavatel:Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Rekonstrukce vodovodního řadu - litinové potrubí DN 100 vč. napojení jednotlivých nemovitostí a související úpravy komunikace.

Termín: 09/2019 – 11/2019.

Ilustrační fotografie

Hrádek – rozšíření vodovodního řadu

trojuhbily-top

Objednavatel:Obec Hrádek

Novostavba vodovodního řadu lPE d 90 vč. ATS.

Termín: 09/2019 – 12/2019.

Ilustrační fotografie

ZVT pro novou výstavbu v lokalitě Chlebičov

trojuhbily-top

Objednatel: Obec  Chlebičov

Vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v rozsahu:

Jednotná kanalizace 1224 m , vodovod 1408m, plynovod 1250m  vč. souvisejících přípojek ,  komunikace 5 121 m2, veřejné osvětlení   1100m

Termín: 07/2010 – 08/2011

Ilustrační fotografie

Návsí – vodovod Pod výtopnou, vodovod Zopolí, Harcov

trojuhbily-top

Objednatel: Obec Návsi

Postupná výstavba vodovodů ve třech lokalitách z materiálu PE v dimenzích od d63 do d110, výstavba vodojemů, přechodů přes vodní tok. Součástí stavby byla i veřejná část domovních přípojek.

Termín: 10/2008 – 04/2011

Ilustrační fotografie

Rekonstrukce zdroje Stará Bělá – Palesek ( násosky)

trojuhbily-top

Objednatel: Statutární město Ostrava

Rekonstrukce systému čerpání vody ze studní vč. technologie, rozvodů vodovodního potrubí , rozvodů NN a napojení na úpravnu vody. Stavební úpravy studní a souvisejících objektů, vybudování 3 ks nových studní, stavební práce na úpravně vody, rekonstrukce lesních komunikací.

Termín realizace: 02/2009 – 10/2009. Referenční list: ke stažení - zde!

 

Ilustrační fotografie

Nový Jičín – ul. U Jičínky, Malé Náměstí – obnova vodovodních přechodů přes vodní tok Jičínka

trojuhbily-top

Objednatel: AQUALIA infraestructuras inženýring, s.r.o.

Obnova vodovodních shybek pod vodním tokem poškozených povodní v dimenzi DN 300 a DN 500 spojených s úpravou břehů kamenným obkladem.

Termín: 11/2009 - 03/2010, Referenční list: ke stažení - zde!

Ilustrační fotografie

Odkanalizování obcí Lichnov a Bordovice

trojuhbily-top

Subdodávka pro fy. RI – STAV , s.r.o.

Lichnov – výstavba čistírny odpadních vod , příprava pro technologii, dopravodné objekty vč. napojení na inženýrské sítě. Bordovice - výstavba kanalizace (gravitační, tlakové) v délce 5 170 m v dimenzi DN 250 – DN 300, výtkačného řádu , 6 ks čerpacích stanic, 22 ks domovních čerpacích stanic, přípojek a následných úprav komunikací.
Referenční list: ke stažení - zde!

Ilustrační fotografie

Krnov – splášková kanalizace CHomýž

trojuhbily-top

Objednatel: Město Krnov

Výstavba 2156 m kanalizační sítě v dimenzi DN 250 až DN 600 mm. Součásti stavby byly i přeložky dotčených inženýrských sítí a obnova povrchů komunikací.

Termín: 09/2009 – 03/2010

Ilustrační fotografie

Rekonstrukce ulice Dlouhoveská Hlučín

trojuhbily-top

Subdodávka pro fy. ODS – DSO, a.s.

Výměna vodovodu PE 90 a 100, a rekonstrukce kanalizace DN 300 až DN 800.

Termín: 08/2008 – 11/2008, Referenční list: ke stažení!

Ilustrační fotografie

Rekonstrukce ČOV Heřmanice 2 – I. Etapa

trojuhbily-top

Objednavatel:Statutární město Ostrava

Stavebně montážní práce související s modernizací provozu, výměnou technologického zařízení, napojení na stávající infrastrukturu.

Termín: 10/2009 – 10/2010, Referenční list: ke stažení!


Kde nás najdete?

˜

Kde nás najdete?

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o.

trojuhbily-top

Adresa společnosti: Gorkého 28, 702 00, Moravská Ostrava

Webová adresa: www.vodostav.com 
E-mail: vodostav(@)vodostav.com
Telefon: 596 240 585 

Pracovní doba: 7:00 - 15:00

trojuhbily-down

logo-vodostav2