Příspěvky

Zůstaňte v obraze

Co právě děláme, co nás čeká v budoucnu,
čeho jsme součástí. To vše se tu dozvíte.

16 června 2023

Stavíme v plném tempu

Stavba Odvádění odpadních a dešťových vod z areálu Green Gas DPB, a.s. běží v plném tempu. Máme instalovanou čerpací stanici, odlučovač ropných látek a několik desítek metrů kanalizačního potrubí vč. protlaků. Na obrázku vidíme instalaci ORL.

10 května 2023

Stáváme se specialisty na kořenové čističky odpadních vod

Právě dokončujeme naši další realizaci. Pokud máte zájem, volejte, mailujte. Rádi se podělíme o zkušenosti nebo se pustíme do další realizace!

10 května 2023

Vítězové a ocenění v 16. ročníku soutěže Stavba MSK 2021

Naše stavba „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ získala čestné uznání v kategorie DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY. Stavbu jsme realizovali společně ve sdružení firem VODOSTAV – STAMEX.