realizace vodohospodářských staveb od roku 1992

Bez vody není život

realizace vodohospodářských staveb od roku 1992

Bez vody není život

realizace vodohospodářských staveb od roku 1992

Bez vody není život

služby, které oceníte
pro naše zdraví

Vodovodní
sítě

pro ochranu životního prostředí

Kanalizační
sítě

Sofistikované, moderní

Vodohospodářské
technologie

O společnosti

Voda je základ
pro život!

Stavíme moderní, ekologické, vodohospodářské a liniové stavby. Naše každodenní činnost přispívá ke zlepšování životního prostředí, ke zlepšování hospodaření s vodou, a to již od roku 1992.

V současné době je hlavním předmětem našich činností provádění stavebních prací, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. K realizaci prací disponujeme vlastním mechanizačním parkem, vybavením zařízení staveniště a měřící technikou.

Kariéra

Hledáme spolupracovníky

Nejsou zde žádné inzeráty

Příspěvky

Zůstaňte v obraze

16 června 2023
Stavíme v plném tempu

Stavba Odvádění odpadních a dešťových vod z areálu Green Gas DPB, a.s. běží v plném tempu. Máme instalovanou čerpací stanici, odlučovač ropných látek a několik desítek metrů kanalizačního potrubí vč. protlaků. Na obrázku vidíme instalaci ORL.

10 května 2023
Stáváme se specialisty na kořenové čističky odpadních vod

Právě dokončujeme naši další realizaci. Pokud máte zájem, volejte, mailujte. Rádi se podělíme o zkušenosti nebo se pustíme do další realizace!

10 května 2023
Vítězové a ocenění v 16. ročníku soutěže Stavba MSK 2021

Naše stavba „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ získala čestné uznání v kategorie DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY. Stavbu jsme realizovali společně ve sdružení firem VODOSTAV – STAMEX.