Sofistikované, moderní

Vodohospodářské technologie

Výstavba vodohospodářských technologií pro úpravu,
čištění nebo retenci vod.

V rámci vodohospodářských technologií realizujeme celé nebo dílčí části čističek odpadních vod (ČOV) vč. kořenových.

Do této kategorie můžeme zahrnout také čerpací stanice, retenční nádrže, vodojemy, atd.

Dejme se společně do práce!

Chcete-li s námi navázat spolupráci nebo máte nějaké otázky, tak nás kontaktujte pomocí formuláře nebo na tel.: +420 596 240 585 /
e-mail: vodostav@vodostav.cz

    Odesláním kontaktního formuláře automaticky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.