pro ochranu životního prostředí

Kanalizační sítě

Výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících splaškových
a dešťových kanalizačních sítí, vč. jejich monitoringu
a posouzení stávajícího stavu

Realizujeme kanalizační sítě především v rámci výstavby nových oddílných kanalizací v jednotlivých obcích a městech.

Rovněž realizujeme opravy nebo rekonstrukce stávajících sítí. Kanalizace dodáváme z různých materiálů – PVC, kamenina, beton, sklolaminát, atd.

Reference

Úspěšně jsme realizovali

09/2019 - 07/2020

Kanalizace a ČOV Závada

 • stavba: Kanalizace a ČOV Závada
 • náklad: 10,497 mil.Kč + DPH
 • doba výstavby: 09/2019 - 07/2020
 • objednatel: Obec Závada, , Závada 106, 747 19 Bohuslavice
  Ing. Lorková , starostka , tel. 595 055 106
10/2020 - 04/2021

Rekonstrukce MK Kozlůvka

 • stavba: Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí, Hošťálkovice
 • náklad: 4,387 mil. Kč + DPH
 • doba výstavby: 10/2020 - 04/2021
 • objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hošťálkovice
  Mgr. Jureček, tel. 599428103
09/2018 - 12/2018

Oprava komunikace Broskvoňová

 • stavba: Oprava místní komunikace Broskvoňová vč rekonstrukce kanalizace
  Ostrava - Hošťálkovice
 • náklad: 8,049 mil. Kč + DPH
 • doba výstavby: 09/2018 - 12/2018
 • objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hošťálkovice
  Rynky 277, 725 Ostrava - Hošťálkovice
  Ing. Hykl tel. 599 428 102
Dejme se společně do práce!

Chcete-li s námi navázat spolupráci nebo máte nějaké otázky, tak nás kontaktujte pomocí formuláře nebo na tel.: +420 596 240 585 /
e-mail: vodostav@vodostav.cz

  Odesláním kontaktního formuláře automaticky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.