Reference

Úspěšně jsme realizovali

08/2020 - 10/2021

Revitalizace rybníku ve Výškovicích

 • stavba: Revitalizace rybníku ve Výškovicích
 • náklad: 6,32 mil.Kč bez DPH
 • doba výstavby: 08/2020 - 10/2021
 • objednatel: Statutární město Ostrava
09/2019 - 07/2020

Kanalizace a ČOV Závada

 • stavba: Kanalizace a ČOV Závada
 • náklad: 10,497 mil.Kč + DPH
 • doba výstavby: 09/2019 - 07/2020
 • objednatel: Obec Závada, , Závada 106, 747 19 Bohuslavice
  Ing. Lorková , starostka , tel. 595 055 106
10/2020 - 04/2021

Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí, Hošťálkovice

 • stavba: Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí, Hošťálkovice
 • náklad: 4,387 mil. Kč + DPH
 • doba výstavby: 10/2020 - 04/2021
 • objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hošťálkovice
  Mgr. Jureček, tel. 599428103
09/2018 - 12/2018

Oprava místní komunikace Broskvoňová vč. rekonstrukce kanalizace

 • stavba: Oprava místní komunikace Broskvoňová vč rekonstrukce kanalizace
  Ostrava - Hošťálkovice
 • náklad: 8,049 mil. Kč + DPH
 • doba výstavby: 09/2018 - 12/2018
 • objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hošťálkovice
  Rynky 277, 725 Ostrava - Hošťálkovice
  Ing. Hykl tel. 599 428 102
08/2017 -05/2018

Vodní zdroj pro město Janov

 • stavba: Vodní zdroj pro město Janov
 • náklad: 7,844 mil. Kč + DPH
 • doba výstavby: 08/2017 -05/2018
 • objednatel: Město Janov
  Ing. Milan Kaloč, tel. 554 641 476