pro naše zdraví

Vodovodní sítě

Výstavba inženýrských sítí vč. vodovodů v rámci rozvoje
nových oblastí pro bydlení i podnikání.

Vzhledem k tomu, že výstavba nových vodovodů v zastavěných obcích je prakticky ukončená, realizujeme v posledních letech spíše dílčí nebo celkové rekonstrukce rozvodů vody a jejich objektů.

Rovněž se podílíme na výstavbě inženýrských sítí vč. vodovodů v rámci rozvoje nových oblastí pro bydlení i podnikání (průmyslové zóny, atd...).

Reference

Úspěšně jsme realizovali

08/2017 -05/2018

Vodní zdroj pro město Janov

  • stavba: Vodní zdroj pro město Janov
  • náklad: 7,844 mil. Kč + DPH
  • doba výstavby: 08/2017 -05/2018
  • objednatel: Město Janov
    Ing. Milan Kaloč, tel. 554 641 476
Dejme se společně do práce!

Chcete-li s námi navázat spolupráci nebo máte nějaké otázky, tak nás kontaktujte pomocí formuláře nebo na tel.: +420 596 240 585 /
e-mail: vodostav@vodostav.cz

    Odesláním kontaktního formuláře automaticky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.